Το γραφείο αποτελεί μια σύγχρονη τεχνική μελετητική και συμβουλευτική εταιρία, που απαρτίζεται από Μηχανολόγους Μηχανικούς και έχει ένα καλά οργανωμένο δίκτυο συνεργατών, στο οποίο, μεταξύ άλλων, συγκαταλέγονται Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί Μηχανικοί, Τοπογράφοι Μηχανικοί, Χημικοί Μηχανικοί και Δικηγόροι. Σήμερα το γραφείο μας βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Βούλγαρη 40.

Οι κύριες δραστηριότητες του γραφείου αφορούν την μελέτη, επίβλεψη και τεχνική υποστήριξη κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών έργων και υποδομών, στην αδειοδότηση βιομηχανικών, βιοτεχνικών, τουριστικών και εμπορικών επιχειρήσεων και στην εκπόνηση Ηλεκτρομηχανολογικών μελετών, όπως μελετών Πυροπροστασίας, Θέρμανσης- Κλιματισμού, Ισχυρών - Ασθενών ρευμάτων, Περιβαλλοντικών και άλλων μελετών. Επίσης παρέχει Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας και υποστήριξη των επιχειρήσεων σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας.

Στόχος της εταιρείας μας είναι να παρέχει πραγματική υπεραξία στους πελάτες της και να τους υποστηρίζει πριν και μετά την ολοκλήρωση των έργων. Επίσης προσπαθούμε να βελτιώνουμε συνεχώς την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε και μεριμνούμε για τη διαρκή εκπαίδευση, ενημέρωση και επιμόρφωση των Μηχανικών που απαρτίζουν το δυναμικό μας. Βασικοί γνώμονες της εταιρείας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της είναι η εξειδικευμένη τεχνική γνώση, η βαθιά κατανόηση της τεχνικής νομοθεσίας, προτύπων και κανονισμών καθώς και το έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό.

Το γραφείο και οι συνεργάτες μας διακρίνονται για την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό, τον απόλυτο σεβασμό στις ανάγκες του πελάτη και την επιστημονική τους επάρκεια και τεχνογνωσία. Η εταιρεία παρέχει με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της, αλλά και σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις αυτών, μεγάλη γκάμα υπηρεσιών, όντας εξειδικευμένη σε επαγγελματικά και σε βιομηχανικά κτίρια, αλλά και σε ειδικές κατασκευές για τη βιομηχανία. Διαθέτοντας ένα εξαιρετικά εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών.