Η εταιρεία μας διαθέτει τεράστια εμπειρία στην αδειοδότηση βιομηχανικών - μεταποιητικών δραστηριοτήτων, καθώς έχει αδειοδοτήσει με επιτυχία μεγάλο αριθμό μεταποιητικών δραστηριοτήτων, παρέχοντας ολοκληρωμένες και ποιοτικές υπηρεσίες.

Υπηρεσίες

  • Άδειες Εγκατάστασης - Γνωστοποιήσεις Εγκατάστασης
  • Άδειες Λειτουργίας - Γνωστοποιήσεις Λειτουργίας
  • Έρευνα & Έλεγχος Χωροθέτησης δραστηριότητας
  • Μελέτες Κυκλοφοριακής Σύνδεσης στο οδικό δίκτυο περιοχή
  • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) ή έκδοση Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ)
  • Μελέτες Παθητικής και Ενεργητικής Πυροπροστασίας
  • Μελέτες Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων για Βιομηχανικά κτίρια
  • Επίβλεψη κατασκευής Η/Μ έργων
  • Αδειοδότηση Εφεδρικών Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (γεννήτριες)