Σύνταξη μελετών για τις Η/Μ εγκαταστάσεις κτιρίων κατοικιών

  • Εγκατάστασης Ενεργητικής και Παθητικής Πυροπροστασίας
  • Υδραυλικών εγκαταστάσεων
  • Εγκαταστάσεων Αποχέτευσης
  • Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (ισχυρών και ασθενών ρευμάτων)
  • Εγκαταστάσεων Κλιματισμού - Θέρμανσης
  • Εγκατάσταση Θερμομόνωσης
  • Εγκαταστάσεις Καυσίμου Αερίου
  • Εγκαταστάσεις Ανελκυστήρων