ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΗΜ. ΠΡΟΔΑΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ Α.Ε.

SMURFIT KAPPA HELLAS Α.Ε.