Συνεργεία οχημάτων – Πρατήρια καυσίμων

Το γραφείο μας έχει αδειοδοτήσει πρατήρια υγρών και αερίων καυσίμων, συνεργεία επισκευής και συντήρησης Ι.Χ. οχημάτων καθώς και πλυντήρια – λιπαντήρια αυτοκινήτων.

Εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων

 • Πρατήρια υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG – AutoGas) και φυσικού αερίου (CNG & L-CNG)
 • Πρατήρια Υγρών Καυσίμων Ιδιωτικής Χρήσης 
 • Σταθμοί Αυτοκινήτων (Parking) υπαίθριοι και στεγασμένοι 
 • Πλυντήρια - Λιπαντήρια Αυτοκινήτων
 • Κυκλοφοριακές Συνδέσεις - Διαμορφώσεις

Υπηρεσίες

 • Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Πρατηρίου Καυσίμων Ι.Χ. (σύνταξη τεχνικού φακέλου και διακίνηση στις αρμόδιες Υπηρεσίες)
 • Έρευνα – Έλεγχος χωροθέτησης πρατηρίου - συνεργείου
 • Διαδικασία Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.)
 • Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ)
 • Μελέτη Παθητικής και Ενεργητικής Πυροπροστασίας
 • Μελέτη επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων
 • Διαδικασία Έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης πρατηρίων και εγκαταστάσεων